W nowoczesnym świecie czas to pieniądz, a innowacyjność to przewaga na rynku. Nasza firma proponuje usługi Rapid Prototyping co pozwala na skrócenie czasu wdrożenia produktu przy użyciu programów do modelowania 3D, drukarek 3D jak i skanerów 3D, celem redukcji kosztów, czasu wdrażania i wyeliminowania błędów w konstrukcji zanim decyzja o produkcji zostanie podjęta. Następnymi filarami działania firmy są Szkolenia i Konsulting z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen jest to kolejny krok nowoczesnego przedsiębiorstwa, czyli produkcja bez zbędnych strat w procesie produkcyjnym jak i obszarze zarządzania. Ostatnim filarem jest produkcja wyrobów własnych jak i kooperacja z zewnętrznymi parterami. Własne produkty które opracowujemy w naszym biurze konstrukcyjnym są innowacyjne, oraz wprowadzane zgodnie z w/w zasadami Rapid Prototyping i Lean Manufacturing. To uwiarygodnia nas jako osoby w praktyce wykorzystujące najnowsze zdobycze techniki w obszarze R&D jak i nowoczesnej organizacji produkcji prowadzonej zgodnie z zasadami Lean Manufacturing i filozofii Kaizen.
Zapraszamy do współpracy